Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası - Anasayfa

Bilgi Bankası


10 Soruda Limited ve Anonim Şirketlerde Sorumluluk


376 Talebinden Vazgeçip Uzlaşma Talebinden Bulunması-Mükteza


506 Sayılı SSK ile 5510 Sayılı SGK Kanununda Yer Alan Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere
İlişkin Hükümler


2000-08 Yaklaşım - Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesinin Sonuçları

3568 Kanuna Göre Ticari Faaliyet Yasağı

A.Ş ve LTD. Şirket Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin Özel ve Kamu Borçlarına İlişkin
Sorumlulukları.

Adat Tablosu (Cari Hesap-Ortaklar Cari gibi)

Aktife kaydedilecek Binek Otomobilin İlk İktisabında ödenecek ÖTV'nin doğrudan Gider veya
Maliyete eklenebileceği

Alacak ve borç senetlerinde reeskont uygulaması

Binek Otomobile ödenen ÖTV'nin Gider Yazılabileceği

Binek otomobillerin tesliminde kdv

Borçlunun haline münasip evinden başka bir evinin olmaması halinde (meskeniyetsizlik) haciz
konulamayacağı

Cari Hesap Mahsup İşlemleri Teşvik Zorunluluğu Kapsamında mıdır?

Cari Hesap Yoluyla Ortağa Borç Para Verilmesi Kdv ye Tabi midir?

Dershane İşletmeciliği faaliyetinde ÖKC kullanımı

Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti

Güncel Amortisman Oranları

İndirimli Oran Kdv İade Uygulaması

İsletme Vergiciliğinde Bazı Temel Kavramlar

İZMİR Ticaret Odası Fire ve Ziat Oranları

Kapıcı deyip geçmeyin

Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi

Katma Değer Vergisi müteselsil sorumluluk

Kira ödemesi olmadan şirket ortağından kiralanan gayrimenkülden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

Kira - Mükteza
Önemli!

Kredi Kartlı satışlar

Mirasçıların Yapacağı İşlemler


Ortaklar Cari hesabı-Kasa Bakiyesinin İrdelenmesi ve Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımı ilişkisi


Ödenmeyen kirada tevfikat

Öğrenci Taşıma Servis Fatura Bedeli Gelir Vergisinden İndirilebilir.

Ölüm Halinde varisin işe devamı halinde ÖKC levha alma süresi

Serbest Meslek Erbabı Yanında Çalışan Eşe Ödenen Ücret Gider Yazılabilir.

Ticari Uyuşmazlıklarda Defterin Kanıt Niteliği

Vergi Uygulama 10 Soru - 10 Cevap

Yurtdışında oturma veya çalışma izni bulunan Vatandaşlarımızın Türkiye elde ettikleri Gelirlere ilişkin
Gelir Vergisi Kanunu 210 seri nolu Genel Tebliği

Yük ve Yolcu Taşımacılığı (Nakliyecilik) işinde Mükellefiyet terk halleri

Yüklenilen Katma Değer Vergisinin Gider veya Maliyet Unsuruna Dönüştüğü DurumlarDURUMLAR

Haberler